Register
Connect with Facebook
A password will be e-mailed to you.

สนามบินออสซี่เริ่มใช้สมาร์ทเกท ต่อไปไม่ต้องใช้พาสปอร์ตกันอีกแล้ว

สนามบินออสซี่เริ่มใช้สมาร์ทเกท ต่อไปไม่ต้องใช้พาสปอร์ตกันอีกแล้ว   ด่านตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียต่อไปจะไม่ต้องใช... Read More...